Minskade kostnader

Färre personer som reser själva minskar den totala förbrukningen av bränsle. Samåkning kräver färre parkeringsplatser och minskar därför på underhåll.