• comovee_177
    Företagens sociala ansvarstagande

    Samhällsansvar för företag

    Dagens ledande företag tar ansvar för sin sociala inverkan och miljöpåverkan på samhället. Innovativ rörlighet går i linje med företagens skyldighet vad gäller socialt ansvar och hållbar tillväxt.

    Läs mer
comovee_176

Genom att anamma samåkning så visar du ett socialt ansvar samt ledarskap gentemot dina anställda och samhället.

Att ta ansvar för företagens påverkan på samhället och miljön blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft.

Fördelarna är bland annat riskhantering, kostnadsbesparingar, tillgång till kapital, kundrelationer, hantering av anställda och innovationsförmåga.

comovee_110
Samåkning i företag

Minska ditt koldioxidavtryck.

Den genomsnittliga dagliga pendlingen till arbete är 26 kilometer per dag – enkel väg. Detta betyder att om man samåker med kollegor så sparar man upp till 12 ton koldioxid per år. Samåkning är ett bra koncept och är ett betydande bidrag för förbättrad miljö.
Fördelar med samåkning

parking_sign
Minska kostnader för parkering

Samåkning frigör upp till fyra parkeringsplatser. Anställda som samåker frigör parkeringsplatser vid arbetsplatsen. Med upp till 5 personer per bil, är samåkning det mest kostnadseffektiva sättet att förhindra parkeringsträngsel.

traffic_jam
Minska trafikstockningar

För mycket trafik är ett stort problem för människor när det gäller att komma till och från arbetet. Samåkning hjälper till att minska trafikstockningar och underlättar trafikflödet. Personer som samåker lider mindre av pendlingsstress och arbetar mer produktivt.

Räkna ut ditt företags besparingar

Ett företag med 300 anställda sparar upp till

Varje år. Med samåkning.

Redo för samåkning? Provkör Comovee.