• comovee_165
    Hållbar utveckling

    Mobilitet driver ekonomin

    Ett effektivt utbud av transportalternativ utgör grunden för den lokala ekonomiska utvecklingen i ditt samhälle.

    Läs merProvkörning

Den viktigaste framgångsfaktorn för ekonomisk utveckling:
Hållbar rörlighet för medborgare och lokala företag.

Mobilitet: Hjärtat i den lokala ekonomin

Bättre mobilitet, att se till att man har livskvalitet och samtidigt minska klimatpåverkan är en alltmer komplex utmaning som varje samhälle idag står inför.
Ekonomiska fördelar

comovee_110
Background Image
Rörlighet som lokaliseringsfaktor

Öka rörligheten. Förbättra ekonomin.

För att upprätthålla den ekonomiska konkurrenskraften, måste samhällen se till att lokala företag har tillgång till en kvalificerad arbetskraft och flera rörlighetsalternativ.

Lokaliseringsfördelar

Rörlighet och trafikförbindelserna är de viktigaste lokaliseringsfaktorerna för företag som vill investera i nya regioner.

Hållbarhet

Hållbarhet som en integrerad del av dagens företagsledning är nyckeln till långsiktig framgång för företag.

Fördelar med samåkning

Ekonomiska fördelar med lokal samåkning.

Köpkraft

Minskade transportkostnader har en positiv inverkan på köpkraften för hushåll. Pengar som sparas in på pendling kan spenderas på annat håll.

Ekonomisk attraktivitet

Infrastruktur gällande transport är en avgörande faktor när företag väljer plats för etablering. De anställda kräver praktiska och billiga sätt att pendla på.

Ökad produktivitet

Smidiga och trafikfattiga vägar är väldigt viktigt. Effektiv rörlighet bidrar i hög grad till produktivitet och välstånd.

Miljövänlig

Ett samhälles tillväxt hänger på förmågan att ge en behaglig och trygg livsmiljö och samtidigt minska på föroreningar och öka trafiksäkerheten.

testsmns
testnrda
testfrbs
testccla
testadds
testdpd
testgrpcrs
testbo
testintl
testhewpck
testalqd
testmdstrn
testtrgobnk
testdwc
testgnvri
testhlt
testsaab
testciti

Har du några frågor?
Kontakta en Comovee-specialist idag.

Sverige

+46 31 3011801

Tyskland

+49 2463 991919

Frankrike

+33 1 79974030

Nederländerna

+31 20 3080710

USA

+1 778 6542329